Društvo

Prostovoljno gasilsko društvo Tacen je eno izmed 35 prostovoljnih gasilskih društev v Ljubljani, ki poleg Gasilske zveze Ljubljana in Poklicne gasilske enote – Gasilska brigada Ljubljana tvori in izvaja Javno gasilsko službo v Mestni občini Ljubljana.

Območje Mestne občine Ljubljana je na gasilskem zemljevidu razdeljeno na štiri sektorje, ki so poimenovani po straneh neba (Zahod, Vzhod, Sever, Jug). PGD Tacen spada v sektor Zahod, skupaj še s PGD Dravlje, Podutik  – Glinice, Spodnja Šiška, Zgornja Šiška, Gameljne, Gunclje – Male Vižmarje, Medno, Rašica, Stanežiče – Dvor, Ljubljana Šentvid in Vižmarje – Brod. Po povelju nadrejenega poveljnika v javni gasilski službi Mestne občine Ljubljana prostovoljne gasilske enote delujejo tudi izven svojih območij delovanja. Izvajalci javne gasilske službe, samostojno ali v sodelovanju z drugimi, v sistemu zaščite in reševanja Mestne občine Ljubljana opravljajo zlasti naslednje naloge zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah:

 • gašenje in reševanje ob požarih;
 • prva pomoč in nujna medicinska pomoč;
 • pomoč ogroženim in prizadetim prebivalcem;
 • reševanje iz ruševin, zemeljskih in snežnih plazov;
 • reševanje ob poplavah in drugih vremenskih ujmah ter ekoloških in drugih nesrečah na rekah in jezerih;
 • reševanje ob velikih nesrečah v prometu;
 • reševanje na vodi in iz vode;
 • izvajanje radiološke, kemijske in biološke zaščite ob uporabi jedrskega, kemičnega ali biološkega orožja, drugih sredstev za množično uničevanje ter ob nesrečah z nevarnimi snovmi;
 • iskanje pogrešanih oseb ob naravnih in drugih nesrečah;
 • reševanje ob vojaških ter terorističnih napadih in drugih oblikah množičnega nasilja;
 • zagotavljanje o snovnih pogojev za življenje;
 • reševanje z višin in iz globin;
 • zagotavljanje pogojev za delovanje enot in izvajanje vodenja in
 • druge po odločitvi poveljnika javne gasilske službe in poveljnika Civilne zaščite Mestne občine Ljubljana.