Vodstvo

V nadaljevanju predstavljamo osebe, ki neposredno ali posredno vodijo Prostovoljno gasilsko društvo Tacen. Mednje sodijo: Predsednik, Pod-predsednik, Poveljnik, Pod-poveljnika, Tajnik, Blagajnik ter člani Upravnega Odbora (UO) društva, Nadzornega Odbora (NO) društva in Disciplinske komisije (DK).