O nas

gas dom

Prvi začetki gasilskega društva Tacen sodijo v daljno leto 1898 (17. April 1898) ter v prva leta dvajsetega stoletja, ko so se prvi člani gasilskega društva Tacen odločili za zidavo gasilskega doma in le-tega dokončali leta 1904 na mestu kjer stoji še danes. Dom se je skozi zgodovino vseskozi dograjeval in obnavljal ter pridobil obstoječo velikost v letu 1979, trenutno zunanjo podobo pa je gasilski dom dobil leta 2013.

Opis požarnega okoliša gasilskega društva Tacen

Naselji Tacen in Šmartno sta vključeni v Četrtno skupnost Šmarna gora, ki leži na SV delu Mestne občine Ljubljana in obsega cca 1050 ha površine. V grobem lahko rečemo, da PGD Tacen skrbi za požarno varnost v naselju Tacen in Šmartno, če bolj natančno opredelimo pa požarni okoliš PGD Tacna na južni strani omejuje reka Sava, na vzhodni strani avtocesta Ljubljana – Vodice, na severu in zahodu pa poteka po grebenu Šmarne Gore in Grmade. V tem območju prebiva cca 5000 ljudi, ki večinoma prebivajo v eno-stanovanjskih hišah, novo-gradnje pa so večinoma več-stanovanjske hiše. Na območju obstaja še nekaj manjših gospodarskih objektov, garaž in kozolcev. V požarnem okolišu PGD Tacen deluje tudi nekaj manjših podjetij (Studio P, Tovarna lepil Unihem), ki so lokalizirana v in tudi okolici nekdanje tovarne Kovinskega okovja Tacen (KOT).

Javne objekte predstavlja trgovina v Šmartnem, Osnovna šola Šmartno pod Šmarno goro, Policijska Akademija Tacen, cerkvi v Tacnu in Šmartnem, Dom Gasilcev in Krajanov in več gostinskih objektov. Skozi naselje Tacen in Šmartno poteka glavna cesta, ki povezuje Vižmarje in Vodice, na to cesto v Tacnu priključi še lokalna cesta, ki povezuje Tacen z Medvodami.

Naselje Tacen se oskrbuje z vodo iz lokalnega vodovoda, ki ga upravlja JP Vodovod in Kanalizacija Ljubljana. Glavni vod ima premer cevi 100 mm z nekaterimi vejastimi odcepi v premeru 80 mm. V naselju Tacen in Šmartno so nameščeni večinoma podtalni hidranti (nekaj je tudi nadzemnih) s pritiskom v omrežju od 3-5 bar. Poleg hidrantnega omrežja sta Tacnu in Šmartnem še dva požarna bazena s skupno kapaciteto 120 m3 vode. Obrežje Save na nekaterih mestih omogoča tudi zajem vode iz reke Save, vendar se tovrstno črpanje vode izvaja le v nujnih primerih.

Dom gasilcev in krajanov v Tacnu

Sevena bi na tem mestu tudi želeli poudariti, da gasilski dom ni le dom gasilskega društva (ki je sicer večinski lastnik in upravljalec objekta, manjšinski je Mestna Občina Ljubljana), temveč nudi protor za delo in zbiranje tudi številnim drugim društvom v kraju (Kulturno, Planinsko, Turistično in Čebelarsko društvo, Taborniki, Upokojenci,…), ki prav tako so-oblikujejo in so-ustvarjajo »življenje« in podobo Tacna in Šmartna. Gasilci si torej prizadevamo, da gasilski dom ni le dom gasilcev, temveč na nek način predstavlja “dom” tudi za vse krajane Tacna in Šmartna.