Knjiga: Tacenski gasilci in 20. st.

Tacenski gasilci in dvajseto stoletje

Knjiga Tacenski gasilci in dvajseto stoletje, avtorja dr. Avguština Laha, ki jo je leta 1998 izdalo v Ljubljani-Tacen, Prostovoljno gasilsko društvo Tacen (PGD Tacen), prikazuje nastanek, razvoj, vlogo in dosežke PGD Tacen v sto letih delovanja, 1898-1998. Prikazuje tudi razvoj in zgodovino Tacna in Šmartna po Šmarno goro ter zgodovinsko obdobje boja slovenskega naroda za obstanek, upiranja germanizaciji, dveh svetovnih vojn, okupacije domovine, povojnega razvoja in osamosvojitve Slovenije.

Avtor knjiga, dr. Avguštin Lah je s pisanjem knjige opravil obsežno raziskovalno delo, hkrati pa se odpovedal tudi celotnemu honorarju v korist društva. Zgodovinski prikaz temelji na dosegljivih virih PGD Tacen, Občinske gasilske zveze Ljubljana-Šiška, Gasilske zveze Ljubljana, Arhiva RS, Zgodovinskega arhiva mesta Ljubljana, šolske kronike OŠ Šmartno pod Šmarno goro in nekaterih zgodovinskih knjig s področja gasilstva.

Knjiga je tematsko razdeljena na več delov. Najprej je predstavljen nastanek gasilstva. Nato je opisan nastanek PGD Tacen. Kronološko predstavljeno delovanje v različnih obdobjih, med obema vojnama, v kraljevini Jugoslaviji, delovanje po drugi svetovni vojni in občni zbor stotega leta delovanja. Iz vseh obdobij so predstavljeni tudi imeniki članstva. Na koncu je predstavljena nekatera tehnika v rokah gasilcev. V zaključku pa je v poglavju Sodobno varstvo pred požari strnjeno nekaj navodil za gospodinjstva ob požaru, ujmi in drugih naravnih nesrečah ter najnujnejša prva pomoč.

Kronološko je razvrščenih preko 70 črno belih slik in pod njimi poimensko zabeleženih okoli 600 gasilcev. Knjiga je bila natisnjena v 1000 izvodi in pred jubilejem stoletnice PGD Tacen brezplačno razdeljena vsem gospodinjstvom v Tacnu in Šmartnem pod Šmarno goro.

Slovesno je bila predstavljena v nedeljo 26. julija 1998 v okviru slovesnosti »Gasilski teden v Tacnu«,ob praznovanju jubileja stoletnice delovanja društva. Kot posebno darilo v usnjeni mapi je bila knjiga razdeljena tudi visokim gostom slovesnosti visokega jubileja, na akademiji Predsedniku R Slovenije g. Milanu Kučanu in na slavnostni povorki skozi Tacen, Ministru za obrambo R Slovenije g. Alojzu Krapežu, Županji MO Ljubljana, g Viktoriji Potočnik, Predsedniku GZ Slovenije, tov. Ernestu Eöryu in Ljubljanskemu škofu g. Mgs. Alojzu Uranu.

Naj na koncu dodam samo še to, da je bila knjiga skupaj z usnjeno mapo v decembru 2003 razstavljena v Cekinovem gradu v Ljubljani, na razstavi daril bivšemu predsedniku Republike Slovenije g. Milanu Kučanu.