Prizidek

V letu, ko smo praznovali 120 letnico delovanja gasilskega društva Tacen smo naredili tudi prvi korak k povečanju gasilskega doma. Gre za prizidek, ki bo predvsem operativnim članom omogočal nekoliko lažje delo, saj bomo povečali garderobe hkrati pa bomo obnovili stranišča (uredili tudi tuš), pridobili pa bomo dodaten prostor za opremo ter garažo za tretje gasilsko vozilo. Prizidek bo predvidoma končan in predan v uporabo v naslednjem letu.