Obnova sanitarij v gas. domu

Kot ste nekateri že opazili, v gasilnem domu že 3 tedne potekajo obsežna gradbena dela. Dela so na eni strani namenjena dokončanju prizidka, ki smo ga sezidali v lanskem letu, na drugi strani pa prenovi in obnovi dotrajanih sanitarij v obstoječem delu gasilskega doma. Iz spodnjih slik boste lahko dobili občutek, kaj vse smo v teh 3 tednih že naredili. Prenova bo končana v roku 1 tedna in tudi mi se veselimo dneva, ko bodo nove sanitarije dane v uporabo vsem obiskovalcem gasilskega doma.