Vaja v Zg. Pirničah

Sodelovanje društev ni omejeno le na občinske meje. Dosedanje odlično sodelovanje s PGD Zgornje Pirniče, smo tako nadgradili še z udeležbo na gasilski vaji na mizarsko delavnico v organizaciji PGD Zg. Pirniče. Vaje smo se udeležili s 6 člani in vozilom GVC 16/25.